Overlijden

Als je er alleen voor komt te staan, wordt de kinderbijslag vervangen door een verhoogde wezenbijslag.

Wanneer heb je recht op wezenbijslag?

Je hebt als ouder mogelijk recht op verhoogde wezenbijslag als één of beide ouders van een wettelijk, erkend of geadopteerd kind gestorven zijn. We kijken daarvoor naar jullie situatie in het afgelopen jaar. Er gelden twee voorwaarden:

  • Je hebt recht op wezenbijslag als de overleden ouder in de 12 maanden voor zijn of haar overlijden 6 maanden recht had op kinderbijslag. Als hij of zij in de 5 jaar voor het overlijden 24 maanden recht had op kinderbijslag, heb je ook recht op wezenbijslag. Is dat niet het geval? Dan onderzoeken we dit via de andere ouder. Als beide ouders niet voldoen aan de voorwaarden, zoeken wij voor je uit of iemand anders in je gezin wel recht heeft op wezenbijslag voor je kind.
  • Je bent niet opnieuw getrouwd en vormt geen nieuw feitelijk gezin. Als je opnieuw trouwt of een feitelijk gezin vormt, dan krijg je terug de gewone kinderbijslag.

Je hebt als kind zelf recht op de verhoogde wezenbijslag als kind in de volgende gevallen:

  • Je beide ouders zijn overleden.
  • Een van je ouders is overleden en je hebt geen contact meer met je andere ouder. Hij of zij draagt maar beperkt of niet bij in je levensonderhoud. Om dat vast te stellen, sturen we je elk jaar een formulier P16com om in te vullen.

Wie krijgt de wezenbijslag?

De persoon die het kind opvoedt, krijgt de bijslag.

Je krijgt de bijslag als kind zelf als je 16 jaar of ouder bent en alleen woont.

Hoe vraag je de wezenbijslag aan?

Overlijden in België – Je laat dit best zelf aan ons weten. De nodige informatie komt ook automatisch tot bij ons via de kruispuntbank maar soms kan die informatie wat op zich laten wachten. Als je niet in België verblijft of er ontbreken gegevens, dan sturen we je een aanvraag voor wezenbijslag om in te vullen.

Overlijden in het Buitenland – Voor overlijdens in het buitenland hebben we enkel een overlijdensakte nodig. Als je kind in het buitenland geboren is en nog niet in België verbleef voor het overlijden, stuur je best ook de geboorteakte van je kind mee. Daaruit kunnen we afleiden of het kind gerelateerd is aan de overleden ouder.

Hoeveel bedraagt de wezenbijslag?

De wezenbijslag bedraagt € 360,83.* Dat bedrag kan verhoogd worden met de leeftijdsbijslag en/of toeslag voor een handicap.
Kinderen waarvoor je wezenbijslag ontvangt, tellen niet mee in de rangbepaling met andere kinderen voor een hoger bedrag.

*Dit bedrag geldt enkel in Vlaanderen. De wezenbijslag bedraagt € 368,03 in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Wanneer krijg je de wezenbijslag?

We betalen de wezenbijslag vanaf de maand na het overlijden.