Overlijden

Als je er alleen voor komt te staan, wordt de kinderbijslag vervangen door een verhoogde wezenbijslag.

Wie krijgt de wezenbijslag?

De persoon die het kind opvoedt, krijgt de bijslag.

Je krijgt de bijslag als kind zelf als je 16 jaar of ouder bent en alleen woont.

Hoe vraag je de wezenbijslag aan?

Overlijden in België – Je laat dit best zelf aan ons weten. De nodige informatie komt ook automatisch tot bij ons via de kruispuntbank maar soms kan die informatie wat op zich laten wachten. Als je niet in België verblijft of er ontbreken gegevens, dan sturen we je een aanvraag voor wezenbijslag om in te vullen.

Overlijden in het Buitenland – Voor overlijdens in het buitenland hebben we enkel een overlijdensakte nodig. Als je kind in het buitenland geboren is en nog niet in België verbleef voor het overlijden, stuur je best ook de geboorteakte van je kind mee. Daaruit kunnen we afleiden of het kind gerelateerd is aan de overleden ouder.

Hoeveel bedraagt de wezenbijslag?

Een kind dat een ouder heeft verloren, heeft recht op 150 % van het basisbedrag (het vormen van een feitelijk gezin of een nieuw huwelijk van de andere ouder heeft geen invloed meer vanaf 01/01/2020).

Een kind dat beide ouders heeft verloren, heeft recht op 200 % van het basisbedrag.

Bovendien kan er nog een toeslag worden toegekend op basis van de gezinsinkomsten of voor kinderen met een handicap of een aandoening.

Een overzicht van de basisbedragen kan u hier vinden.

Wanneer krijg je de wezenbijslag?

We betalen de wezenbijslag vanaf de maand na het overlijden.

[xyz-ips snippet=”blijf-op-hoogte”]