Scheiden | Co-ouderschap

Na de scheiding kom je terecht in
de regeling voor co-ouderschap.
Wij helpen je de beste oplossing te vinden voor de kinderbijslag.

Hoe krijg je kinderbijslag na een scheiding?

Wanneer ouders wettelijk of feitelijk scheiden, krijgen wij de nodige gegevens automatisch door via de kruispuntbank. Wij onderzoeken dan wie recht heeft op de kinderbijslag. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

Wie krijgt de kinderbijslag?

Wij bepalen op basis van de wetgeving wie de kinderbijslag krijgt. De regeling verschilt voor minder- en meerderjarige kinderen.

Minderjarige kinderen

Bij minderjarige kinderen gaan wij automatisch uit van co-ouderschap, waarbij beide ouders het ouderlijke gezag gezamenlijk uitoefenen. De moeder krijgt dan automatisch verder kinderbijslag behalve in de volgende gevallen:

  • Als de familierechtbank één van de ouders exclusief het ouderlijke gezag geeft, bezorg ons dan zo snel mogelijk deze uitspraak. De ouder met het ouderlijke gezag en waarbij het kind verblijft, krijgt dan ook de kinderbijslag.
  • Als het kind ingeschreven staat op het adres van de vader kan hij de kinderbijslag ontvangen. Stuur ons daarvoor een eenvoudig schriftelijk verzoek en we betalen de kinderbijslag in volgende maand aan jou.

Minderjarige kinderen met co-ouders tellen bij de rangbepaling met andere kinderen voor een hoger bedrag enkel mee in het gezin van de ouder die de bijslag krijgt, ook als we de bijslag betalen op een gemeenschappelijke rekening.

Meerderjarige en ontvoogde kinderen

Als je kind meerderjarig of ontvoogd is, eindigt het ouderlijk gezag. Vanaf dat moment kijken we naar de feitelijke situatie binnen het gezin. Wij gaan zelf na bij wie het kind ingeschreven is en betalen de kinderbijslag aan die ouder.

Je kan de regeling van je co-ouderschap behouden als minstens één ouder verklaart dat het kind even lang bij elke ouder verblijft. We bezorgen je 3 maanden voor de 18de verjaardag van je kind sowieso een document voor die verklaring. Als je het co-ouderschap wilt stopzetten, mag je dat document gewoon negeren. Stuurt de andere ouder wel een verklaring om co-ouderschap verder te zetten, dan passen we de co-ouderschapsregeling wel verder toe. Bij onenigheid tussen de ouders komt er een sociaal controleur langs om je situatie te bekijken.

Hoe ga je in beroep tegen de betalingsbeslissing?

Als je het niet eens bent met de betaling aan de andere ouder kan je bij de familierechtbank bezwaar maken tegen de betaling.

[xyz-ips snippet=”blijf-op-hoogte”]