Kinderbijslag aanvragen

Hoe vraag je de kinderbijslag aan?
Met de juiste informatie is het zo gebeurd.

Wie komt in aanmerking voor kinderbijslag?

Als je in Brussel woont, ben je waarschijnlijk al lang op de hoogte van de veranderingen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 2020, inclusief de nieuwe bedragen.
Een belangrijke wijziging is dat het recht op kinderbijslag niet langer gekoppeld is aan een beroepsactiviteit. Want de enige vereiste is dat een kind in Brussel woont en over een geldige verblijfsvergunning beschikt om kinderbijslag te kunnen ontvangen.

Aan welke kinderen wordt kinderbijslag toegekend?

Ieder kind dat dus in Brussel woont en een geldige verblijfsvergunning heeft, komt in aanmerking voor kinderbijslag. Sinds 1 januari 2020 wordt er niet meer gekeken of de personen bij wie het kind woont een beroepsactiviteit uitoefenen, of er zelfs een familieband is tussen het kind en het gezin.

Wanneer heeft een kind recht op kinderbijslag?

 • Het kind woont in Brussel en heeft de Belgische nationaliteit. Als het kind geen Belgische nationaliteit heeft maar wel toestemming heeft of gemachtigd is om in België te verblijven, dan heeft het ook recht op kinderbijslag.
 • Kinderen die vermist of ontvoerd zijn en in Brussel woonden op het moment van hun verdwijning of ontvoering.
 • Kinderbijslag kan ook worden toegekend in combinatie met landen uit de EER en landen waarmee een bilateraal akkoord bestaat voor kinderen die niet in Brussel wonen. Om te bepalen of Brussel bevoegd is om te betalen, wordt gekeken naar de vestigingsplaats van de werkgever van één van de ouders.

Tot wanneer heeft het kind recht op het basisbedrag?

 • Het kind heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt. Daarna blijft het recht bestaan tot 25 jaar als het kind studeert (in België of het buitenland) of net afgestudeerd en bij Actiris ingeschreven is.
 • Een kind met een handicap heeft recht op kinderbijslag tot de maand waarin die 21 jaar wordt en bij Actiris ingeschreven is. vanaf 18 jaar gelden ook hier extra voorwaarden; contacteer ons op dit te bespreken.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitbetaald aan de persoon die hiervoor in aanmerking komt, volgens bepaalde regels:

 • Als de ouders samenwonen, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de moeder, of aan de oudste ouder bij ouders van hetzelfde geslacht.

Wat gebeurt er bij een echtscheiding?

 • Als beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen (of de oudste ouder bij ouders van hetzelfde geslacht). De andere ouder kan de kinderbijslag ontvangen als de kinderen bij hem of haar wonen en die de kinderbijslag aanvraagt.
 • Als de ouders niet gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder bij wie het kind woont.
 • Een jongere van minimaal 16 jaar die alleen woont, wordt zelf de ontvanger van de kinderbijslag en ontvangt deze vanaf de maand volgend op de adreswijziging in de gemeente. Als de adreswijziging op de eerste dag van de maand plaatsvindt, wordt de jongere voor die maand de ontvanger.
 • Als het kind bij een niet-verwante persoon woont die voor het kind zorgt, kan deze persoon onder bepaalde voorwaarden de kinderbijslag ontvangen.

Wanneer wordt er betaald?

 • De ontvanger van de kinderbijslag krijgt deze uiterlijk op de 8ste van de maand. Bij Brussels Family storten wij dit op de eerste werkdag van de maand.
 • De sociale toeslag, de wezentoeslag, de toeslag voor gehandicapte kinderen, en de pleegzorgtoeslag worden samen met de kinderbijslag uitbetaald.
 • De jaarlijkse leeftijdstoeslag (de ‘schoolpremie’) wordt jaarlijks toegekend met de kinderbijslag van juli (die begin augustus uitbetaald wordt).

[xyz-ips snippet=”blijf-op-hoogte”]