geld

Kinderbijslag berekenen

Het nieuwe model van de Brusselse kinderbijslag trad in werking op 01/01/2020 en is van toepassing op alle kinderen gedomicilieerd in de regio Brussel-Hoofdstad.

Dankzij dit nieuwe kinderbijslagmodel ontvangt een overgrote meerderheid van de Brusselse gezinnen een hoger kinderbijslagbedrag.

Voor een aantal Brusselse gezinnen is het kinderbijslagbedrag berekend in het nieuwe model echter lager zijn dan het oude bedrag. MAAR wees gerust: als het bedrag waarop u recht heeft in het nieuwe Brusselse model lager is dan het bedrag van uw kinderbijslag van 12/2019, dan behoudt u het oude kinderbijslagbedrag in het nieuwe model (op voorwaarde dat er geen wijziging is in de situatie van het kind en/of de bijslagtrekkende).

De Brusselse regering heeft deze overgangsbepaling gecreëerd om ervoor te zorgen dat geen enkele familie wordt geschaad.

Hoeveel bedraagt je kraamgeld/geboortepremie (geïndexeerde bedragen vanaf 1/3/2020)

  • 1.122,00 € voor het eerste kind (van minstens 1 van de ouders) of een eerste adoptie of bij geboorte van een meerling
  • 510,00 € vanaf het tweede kind of een tweede adoptie

Hoeveel bedraagt je kinderbijslag vanaf 01/01/2020? (geïndexeerde bedragen vanaf 1/3/2020)

De bedragen worden verhoogd met €10,20 voor kinderen geboren vanaf 1/1/2020!

Bruto belastbaar jaarinkomen van het gezinAantal kinderen in het gezin
Minder dan 31.620 €1 kind2 kinderen≥ 3 kinderen
Ik ben alleenstaande183,60 €224,40 €/kind275,40 €/kind
204,00 € vanaf 12 jaar (*)244,80 €/kind vanaf 12 jaar (*)295,80 €/kind vanaf 12 jaar (*)
Ik ben samenwonend183,60 €214,20 €/kind255,00 €/kind
204,00 € vanaf 12 jaar (*)234,60 €/kind vanaf 12 jaar (*)275,40 €/kind vanaf 12 jaar (*)
Tussen 31.620 € en 45.900 €142,80 €168,30 €/kind216,24 €/kind
/175 €/kind vanaf 12 jaar (*)222 €/kind vanaf 12 jaar (*)
Meer dan 45.900 €142,80 €142,80 €/kind142,80 €/kind
/153,00 €/kind vanaf 12 jaar (*)153,00 €/kind vanaf 12 jaar (*)

(*) De bedragen worden verhoogd met € 10,20 voor kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar die ingeschreven zijn in het hoger onderwijs (hogeschool/universiteit)

Wezenbijslag

Een kind dat een ouder heeft verloren, heeft recht op 150% van het basisbedrag. (Het vormen van een feitelijk gezin of een nieuw huwelijk van de andere ouder heeft geen invloed meer vanaf 01/01/2020.) Een kind dat zijn beide ouders heeft verloren heeft recht op 200% van het basisbedrag.

Bovendien kan er nog een toeslag worden toegekend op basis van de gezinsinkomsten of voor kinderen met een handicap of een aandoening.

Schoolpremie (betaling in augustus)

0-2 jaar€ 20,40
3-5 jaar (indien kleuteronderwijs)€ 20,40
6-11 jaar€ 30,60
12-17 jaar€ 51,00
18-24 jaar (secundair onderwijs)€ 51,00
18-24 jaar (indien hoger onderwijs)€ 81,60

Toeslag voor kinderen met een handicap

Aantal puntenBedrag
Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers€ 85,69
6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler€ 114,13
6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler€ 439,61
9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler€ 266,32
9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler€ 439,61
2 – 14 punten over de drie pijlers€ 439,61
15 – 17 punten over de drie pijlers€ 499,87
18 – 20 punten over de drie pijlers€ 535,58
20 punten over de drie pijlers€ 571,28