Heb ik recht op een sociale toeslag? Nieuwigheid: het kadastraal inkomen van het gezin

November 2023 markeert een significante verandering in de toewijzing van kinderbijslag in Brussel. Met bijzondere aandacht voor sociale rechtvaardigheid, introduceert de overheid een nieuwe regel die de toegang tot sociale toeslagen beïnvloedt, specifiek gericht op het ondersteunen van de gezinnen die deze hulp het hardste nodig hebben.

In het hart van deze aanpassing staat een aanvullende vereiste: het kadastraal inkomen van het gezin.

Dit betekent dat gezinnen waarvan het totale kadastraal inkomen meer dan 2.000,00 euro bedraagt (niet-geïndexeerd), niet in aanmerking komen voor een sociale toeslag. Hierbij wordt rekening gehouden met de kadastrale inkomsten uit alle onroerend goed, eigendom of in vruchtgebruik van de gezinsleden, zowel huizen als appartementen. Het gaat om het kadastraal inkomen op 1 januari van het voorgaande jaar (bv.: het recht op sociale toeslag in 2023 hangt af van het kadastraal inkomen op 1 januari 2022).

Deze maatregel is bedoeld om de verstrekking van sociale toeslagen nog nauwkeuriger te richten op gezinnen die deze financiële ondersteuning echt het meeste nodig hebben. Het is belangrijk te benadrukken dat deze wijziging geen effect zal hebben op de basiskinderbijslag, maar uitsluitend op de sociale toeslagen.

Inzicht in sociale toeslagen

Sociale toeslagen vormen een aanvulling op de standaard kinderbijslag en zijn beschikbaar voor gezinnen die aan bepaalde criteria voldoen.

Deze extra financiële steun houdt rekening met aspecten zoals:

   • de samenstelling van het gezin,
   • het jaarinkomen,
   • de leeftijd van de kinderen en
   • de grootte van het gezin.

Afhankelijk van of het belastbare bruto-inkomen van een gezin minder dan 37.868,01 of 54.969,69 euro bedraagt (bedragen vanaf 1 november 2023), kan de hoogte van de toeslag variëren. Bovendien is er een extra financiële correctie beschikbaar voor éénoudergezinnen met een inkomen onder de 37.868,01 euro.

De nieuwe voorwaarde rond het kadastraal inkomen komt bovenop deze bestaande criteria.

Implementatie vanaf november 2023

Het Verenigd College heeft deze aanpassing in de tweede lezing goedgekeurd. Vanaf november 2023 treedt de nieuwe voorwaarde, zoals opgenomen in de ordonnantie, in werking.

Dit betekent dat de regel effect zal hebben op de uitkeringen die in december 2023 aan de betrokken gezinnen worden verstrekt.

Hoe vraag je jouw geboortepremie aan?

De makkelijkste manier om de geboortepremie aan te vragen is online. Hiervoor moet je ons wel wat persoonlijke gegevens doorgeven (je contactgegevens, je rijksregisternummer, enz.).

Dit officiële document geeft de verwachte geboortedatum aan en wordt alleen verstrekt door je gynaecoloog, dokter of verloskundige als je al minstens vijf maanden zwanger bent. Daarna regelen wij alles voor je, en zorgen we vooral dat je geboortepremie zo snel mogelijk wordt uitbetaald.

Je kunt deze informatie ook mailen naar info@brusselsfamily.be of per post sturen (Vesaliusstraat 31, 1000 Brussel).

Wanneer krijg ik mijn geboortepremie?

We begrijpen dat de komst van een baby veel teweeg kan brengen, vooral als je te maken krijgt met allerlei administratieve rompslomp. Daarom hebben we het proces zo eenvoudig mogelijk gemaakt, zodat je je geboortepremie zonder stress of zorgen kunt ontvangen.

Wil je weten wanneer je je geboortepremie krijgt? Goed nieuws: je kunt je geboortepremie al twee maanden vóór de verwachte bevallingsdatum ontvangen. Dat betekent dat je gerust kunt zijn, wetende dat alles op dit vlak al geregeld is voordat je kleintje arriveert.

We staan klaar om je bij elke stap te helpen. Als je vragen hebt over de betalingsdetails van de geboortepremie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen en begeleiden je graag doorheen dit hele proces.

Bij Brussels Family kun je rekenen op een persoonlijke en vriendelijke service, of je nu liever via e-mail (info@brusselsfamily.be), telefoon (☎ 02/227.19.60) of persoonlijk in één van onze kantoren met ons in contact treedt. We staan klaar om je bij elke fase van het ouderschap te ondersteunen.

Hoe wijzig je jouw gezinssamenstelling?

We helpen je graag om te begrijpen hoe je jouw gezinssamenstelling kunt aanpassen. We weten dat veranderingen in het gezinsleven soms ingewikkeld kunnen zijn, maar we leggen je precies uit wat je moet weten.

Nieuwe geboorte: je hoeft alleen je kind aan te geven bij de burgerlijke stand van je gemeente. Dit zal automatisch je gezinssamenstelling bijwerken en Brussels Family wordt dan over deze wijziging geïnformeerd.

Scheiding: degene die het huishouden verlaat (je ex-partner of jijzelf) moet zijn of haar nieuwe adres registreren bij de burgerlijke stand van de gemeente. Vanaf dat moment wordt deze persoon niet meer beschouwd als deel van jouw gezinssamenstelling en zal Brussels Family je dossier bijwerken.

Als er een extra persoon bij je komt wonen, moet de wijkagent zijn of haar aanwezigheid eerst verifiëren voordat je gezinssamenstelling kan worden bijgewerkt. Brussels Family wordt dan automatisch over deze wijziging geïnformeerd.

Tenslotte, als iemand je huishouden verlaat, hoef je alleen de burgerlijke stand hiervan op de hoogte te stellen. Als deze persoon zijn nieuwe adres doorgeeft aan de burgerlijke stand, zijn er verder geen formaliteiten nodig en wordt je gezinssamenstelling automatisch bijgewerkt.

Als je vragen hebt over hoe je jouw gezinssamenstelling kunt wijzigen, neem dan contact op met de burgerlijke stand van je gemeente. En als je meer wilt weten over aanvullende voordelen met betrekking tot de kinderbijslag, kun je alle informatie die je nodig hebt op onze website vinden.

We staan klaar om je bij elke stap te helpen, maar het is belangrijk dat je ons op de hoogte stelt van elke wijziging in je gezinssamenstelling.

Is het nuttig, of zelfs verplicht, om een verandering in het gezinsinkomen aan jullie te melden?

Zeker, het is belangrijk om elke inkomensverandering door te geven aan je kinderbijslagfonds. Als je inkomsten enkel uit België komen, kan Brussels Family elke 2 jaar controleren of je in aanmerking komt voor sociale supplementen op basis van je belastingaangifte. Toch is het altijd aangeraden om ons direct op de hoogte te stellen bij een inkomensverandering.

Als je vergeet om een inkomensdaling te melden, kan Brussels Family je alsnog met terugwerkende kracht de toeslag toekennen op basis van je belastingaangifte, mits je aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Aan de andere kant, als je inkomen is gestegen en je meldt dit niet, kan dat voor problemen zorgen. Brussels Family zou namelijk een toeslag kunnen blijven uitkeren waar je geen recht meer op hebt zonder dat je hiervan op de hoogte bent, omdat de belastingaangifte vaak enige vertraging kent. Als dit wordt opgemerkt, moeten de onterecht ontvangen sociale toeslagen worden terugbetaald.

Om te weten welke inkomsten meetellen voor de sociale toeslagen, kun je onze specifieke pagina hierover raadplegen. Hoe dan ook, vergeet niet dat Brussels Family er is om je te helpen en je bij te staan gedurende je hele traject.

Heb je hier vragen over? De makkelijkste manier is om ons even te bellen op ☎ 02/227.19.60 tussen 9u en 17u (op vrijdag tot 16u), of stuur ons een mailtje naar info@brusselsfamily.be.

Een overlijden? Wat is de impact op je kinderbijslag?

Bij het overlijden van je partner worden de reguliere kinderbijslagen vervangen door hogere wezenbijslagen.

Wie kan de wezenbijslag ontvangen?

De persoon die voor het kind zorgt, ontvangt deze.

Ben je een kind? Dan kun je de kinderbijslag rechtstreeks ontvangen als je ouder bent dan 16 en als je alleen woont.

Hoe vraag je de wezenbijslag aan?

Als het overlijden in België plaatsvindt, vergeet dan niet om ons hiervan op de hoogte te stellen. De noodzakelijke informatie komt automatisch bij ons binnen, maar dit kan wat tijd in beslag nemen. Woon je niet in België of ontbreekt er informatie, dan sturen we je een aanvraagformulier voor de wezenbijslag.

Bij een overlijden in het buitenland volstaat een overlijdensakte. Als je kind in het buitenland is geboren en nog niet in België woonde voor het overlijden, is het raadzaam om tegelijkertijd met de overlijdensakte een geboorteakte naar ons te sturen. Dit omdat we moeten controleren of het kind wel degelijk gerelateerd is aan de overleden ouder.

Wat te doen bij een scheiding of echtscheiding?

Wanneer je gaat scheiden of uit elkaar gaat, kan dit een erg moeilijke tijd zijn voor zowel jou als je kinderen. We gaan ervan uit dat in de meeste gevallen beide ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid blijven delen, ook al wonen ze niet meer samen.
Dit betekent dat beide ouders (getrouwd of niet) samen alle belangrijke beslissingen nemen met betrekking tot de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen die in Brussel wonen, ongeacht hun nationaliteit. De gemeente zal Brussels Family automatisch op de hoogte brengen van de verandering in je gezinssituatie via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Als de Familierechtbank echter het ouderlijk gezag aan slechts één ouder toekent, moet je ons hierover informeren door zo snel mogelijk een kopie van de uitspraak naar ons te sturen.

Bij een echtscheiding (wettelijke scheiding) zal de gemeente Brussels Family ook over deze situatie informeren. Als de Familierechtbank een nieuwe uitspraak doet over het ouderlijk gezag, vergeet dan niet om deze direct naar ons te sturen.
We begrijpen dat dit een moeilijke en stressvolle periode kan zijn, dus aarzel vooral niet om hulp te vragen als je dat nodig hebt.

Neem gerust contact met ons op via ☎ 02/227.19.60 tussen 9u en 17u (tot 16u op vrijdag) voor elke specifieke situatie die je met ons wilt bespreken. Wij zijn er om je te helpen en oplossingen te vinden die aansluiten bij jouw behoeften.

Wat gebeurt er als mijn kind begint te werken?

Mijn kind is jonger dan 18
Als je kind in Brussel woont, heeft hij/zij recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 wordt.

Mijn kind is ouder dan 18 en werkt
Vanaf september van het jaar waarin je kind 18 wordt, kan hij/zij de kinderbijslag blijven ontvangen tot zijn/haar 25ste, mits hij/zij een onderwijsinstelling bezoekt of als jongere is ingeschreven bij ACTIRIS.

Als je studerende kind of werkzoekende werkt, kun je de kinderbijslag blijven ontvangen, op voorwaarde dat hij/zij niet meer dan 240 uur per kwartaal werkt.
We raden je aan de gegevens goed te checken op de website studentatwork.be.
Deze website geeft alle gewerkte uren van een jongere weer en de verschillende rechten die daaraan verbonden zijn op het gebied van belastingen, kinderbijslag, enz…

Mocht hij/zij meer dan 240 uur per kwartaal werken, dan ontvangt je kind gedurende dat hele kwartaal geen kinderbijslag.

Er is echter een uitzondering voor het derde kwartaal (van juli tot september). Gedurende deze periode kan je kind meer dan 240 uur werken zonder dat je zijn/haar kinderbijslag verliest, op voorwaarde dat hij/zij het volgende schooljaar (vanaf september of oktober) een onderwijsinstelling blijft bezoeken.

Je kind woont in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) en je werkt of woont in Brussel

Elk kind dat in België verblijft met een geldige verblijfsvergunning heeft recht op kinderbijslag. Als u in België werkt of woont en uw kind in het buitenland woont, kunt u ook recht hebben op kinderbijslag volgens de Europese regelgeving en soms ook dankzij bilaterale overeenkomsten tussen België en verschillende Europese en niet-Europese landen (Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Algerije, Israël, Marokko, Tunesië, Turkije).

Als uw kind in een EER-land woont, zijn de Europese regels van toepassing en kunt u recht hebben op kinderbijslag en mogelijke toeslagen. Dit recht wordt niet altijd volledig door ons uitbetaald. Afhankelijk van de situatie ontvangt u mogelijk slechts het verschil. Met andere woorden, het kan zijn dat wij de kinderbijslag die u in het buitenland ontvangt, aftrekken van het bedrag waar u bij ons recht op heeft.

Als uw kind ook in een ander land recht heeft op kinderbijslag, heeft het land waar hij/zij woont voorrang, afhankelijk van de rechten van de gezinsleden. U heeft recht op het hoogste bedrag (tussen dat van het Brussels Gewest en het land waar uw kind woont). Als het bedrag in het andere land hoger is, kan dat land nog steeds een aanvullende betaling doen ten gunste van het kind.
Opgelet: als uw kind in een EER-land studeert, moet het onderwijsprogramma door de staat worden erkend en moet het kind minstens 17 uur per week les volgen.

België heeft verschillende bilaterale overeenkomsten afgesloten met andere EER-landen. Elke overeenkomst heeft specifieke voorwaarden: de bedragen waarop u recht heeft, verschillen per land.
U heeft recht op een geboortepremie (ook bij adoptie) als uw kind in een EER-land woont.

Als het kind in Frankrijk of Luxemburg is geboren, betaalt Brussel geen geboortepremie.

Als het kind in een ander EER-land is geboren, kan Brussel een aanvullende betaling doen, een betaling per verschil. Het land waar het kind woont heeft altijd voorrang.

Hierbij is het belangrijk te weten dat om de geboortepremie in het buitenland te krijgen, de ouder op de geboortedag van het kind een arbeidsovereenkomst in Brussel moet hebben. Als de ouder geen (interim) arbeidscontract heeft of geen werkloosheidsuitkering ontvangt, kan de geboortepremie niet worden uitbetaald.

Uw kind woont in een land buiten de EER waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten en u werkt of woont in Brussel.

In deze situatie zijn er specifieke voorwaarden voor elk land wat betreft nationaliteit, te betalen bedragen, aantal kinderen, enz. De landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft gesloten zijn Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro en Israël.
U heeft geen recht op een geboortepremie (ook bij adoptie) als uw kind in één van deze landen woont.

Als uw kind in een land buiten de EER woont waarmee België geen bilaterale overeenkomst heeft gesloten en u werkt of woont in Brussel, zijn er specifieke regels. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan lijken, maar we zijn er om u te helpen.

Uw kind mag maximaal 2 maanden per jaar in een ander land verblijven. Als uw kind langer dan twee maanden in het buitenland verblijft, verliest hij/zij het recht op kinderbijslag. Let op, uw kind moet in Brussel gedomicilieerd zijn.

Tijdens de schoolvakanties mag uw kind maximaal 120 dagen per jaar in het buitenland verblijven om het recht op kinderbijslag te behouden. Deze 120 dagen gelden voor de zomervakantie tussen een schooljaar in het buitenland en een schooljaar in België. Nogmaals, het kind moet wel in Brussel gedomicilieerd zijn.

Als het nodig is dat uw kind buiten de EER verblijft om medische redenen die verband houden met het kind zelf, een ouder, de partner van de ouder of de echtgenoot/echtgenote van de ouder, blijft het recht op kinderbijslag behouden voor een maximumperiode van 3 jaar. De ziekte moet worden bevestigd door een medisch attest ondertekend en gedateerd door een arts, waarin wordt verklaard dat de persoon niet in staat is om naar België te reizen. Het buitenlandse medische attest moet ook worden gevalideerd door een arts in België.

Als uw kind naar het buitenland gaat voor zijn/haar studies, blijft het recht op kinderbijslag behouden, of dit al dan niet met een beurs van een Belgische of buitenlandse instelling gebeurt. De jongere hoeft niet deel te nemen aan het Erasmus-programma om dit recht te behouden en moet wel in Brussel gedomicilieerd blijven.

Het recht op kinderbijslag blijft behouden na het behalen van een diploma van het secundair onderwijs in België, op voorwaarde dat het kind

 • studies volgt anders dan hoger onderwijs buiten de EER (voor een maximale duur van één jaar),
 • secundair onderwijs volgt in het buitenland en een diploma van het secundair onderwijs heeft behaald in België of hoger onderwijs volgt buiten de EER.
 • als het kind hoger onderwijs volgt in het buitenland, hoeft hij/zij geen diploma van het secundair onderwijs te hebben. Het recht op kinderbijslag blijft behouden voor de hele duur van de opleiding.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn er om u te helpen en al uw vragen te beantwoorden.
Je kunt ons bereiken op 02.227.19.60 van 9u tot 17u (tot 16u op vrijdag).

Eénoudergezin

Ben jij de ouder of opvoeder van een kind en voed je jouw kind(eren) alleen op? Is je bruto jaarinkomen lager dan 37.126,55€? Als dat zo is, heb je mogelijk recht op een toeslag voor alleenstaande ouders. Het bedrag van deze toeslag hangt af van het aantal personen in je huishouden.

We begrijpen dat je graag wilt weten op welke bedragen je recht hebt, maar het kan hier nogal ingewikkeld zijn om dat in detail uit te leggen. Er zijn verschillende factoren die je persoonlijke financiële situatie kunnen beïnvloeden.

Daarom nodigen we je uit om ons rechtstreeks te bellen, zodat we jouw persoonlijke situatie in detail kunnen bespreken. Brussels Family staat klaar om je te helpen begrijpen waar je recht op hebt en te zorgen dat je alle steun krijgt waar je recht op hebt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We staan voor je klaar.
Je kunt ons telefonisch bereiken op ☎ 02/227.19.60 tussen 9u en 17u (tot 16u op vrijdag).

Kinderbijslag voor wezen

Brussels Family staat klaar om kinderen en jongeren te ondersteunen die extra hulp nodig hebben.

In geval van overlijden van één of beide ouders, komt Brussels Family tussenbeide door wezentoeslagen uit te betalen. Deze worden overgemaakt aan de overlevende ouder, de persoon die nu voor het weeskind zorgt of aan het kind zelf. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt dan verhoogd, afhankelijk van de gezinssituatie van het kind.

Om het exacte bedrag van uw wezenkinderbijslag te weten te komen, kunt u eenvoudigweg contact met ons opnemen. Een Brusselse kind dat een ouder heeft verloren, heeft recht op zijn basisbedrag plus de helft van het bedrag van de overleden ouder. Een kind dat beide ouders of zijn enige ouder heeft verloren, heeft recht op het dubbele van het basisbedrag. Eventuele extra toeslagen in verband met inkomen of een handicap worden daar bovenop toegevoegd.

Sinds januari 2020 heeft het feit dat de overlevende ouder opnieuw gaat samenwonen geen invloed meer op het ontvangen van de wezentoeslag. Dit betekent dat het unieke bedrag (vóór 2020) van toepassing blijft, zelfs als de overlevende ouder weer gaat samenwonen. Echter, de inkomsten van het gezin veranderen en daardoor heeft u mogelijk geen recht meer op de toeslag op basis van uw inkomen en op de toeslag voor alleenstaande ouders.

U hoeft niets te doen om de wezentoeslag te ontvangen. Brussels Family wordt automatisch op de hoogte gebracht van een overlijden via de Kruispuntbank en zal de verhoogde kinderbijslag betalen aan de overlevende ouder of aan de persoon die het kind opvoedt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u andere vragen heeft of hulp nodig heeft. Wij zijn er om u te helpen.
Je kan ons telefonisch bereiken op ☎ 02/227.19.60 tussen 9u en 17u (tot 16u op vrijdag).

Wat zeggen de Brussels Family leden over ons?

allocations familiales Gabriella

Gabriella (31)

“Zeer tevreden over de uitbetaling van de geboortepremie. Daarna krijg ik ook elke maand automatisch de kinderbijslag voor elk kind! Aanvraag is heel eenvoudig en betalingen zijn vlot.”

mitchy allocations familiales

Mitch (29)

“Mijn kinderbijslagfonds al jaren. Ik ben er zeer tevreden over. Ze reageren heel snel en je kunt al je vragen stellen…👏”

allocations familiales temoignage Fatima

Fatima (34)

“Uitstekende service, elke maand een stipte betaling”

Allocations familiales Robert

Robert (42)

“Uitstekende communicatie van Brussels Family en altijd zeer duidelijke uitleg.”

Philippe Sarina allocations familiales

Sarina (27)

“Zeer goed team, geweldige gesprekspartner, luistert goed, snel en is erg aangenaam.”

allocations familiales pour Ayala

Ayala (30)

“Uitstekende dossieropvolging, zeer efficiënt en snel.”

Demandez de l’aide à un coach

Krijg hulp van een coach