Samenwonen | Trouwen

Ga je samenwonen? Proficiat!
Ga je trouwen? Ook proficiat!
Lees hier wat er voor jou verandert.

In het diverse landschap van gezinsstructuren dat onze samenleving kenmerkt, is het begrijpen van de nuances van kinderbijslagregelingen cruciaal.
Brussels Family is toegewijd aan het ondersteunen van gezinnen in Brussel. Daarom bieden we u inzicht in hoe samenwonen en huwelijk de kinderbijslag kunnen beïnvloeden. Deze informatie is essentieel voor gezinnen die navigeren doorheen de veranderende dynamieken van hun huishouden.

De impact van samenwonen

Wanneer twee personen dezelfde woonplaats delen, wordt in de context van kinderbijslag aangenomen dat zij een feitelijk gezin vormen. Tenzij ze familie van elkaar zijn tot en met de derde graad. Het gaat dus niet om (stief)broers, (stief)zussen, neven of nichten van elkaar.
Belangrijk is dat zij samen bijdragen aan de financiële of andere lasten van het huishouden. Het geslacht van de samenwonenden speelt hierbij geen rol.

Huwelijk en kinderbijslag

De stap naar een huwelijk of hertrouwen heeft dezelfde gevolgen voor de kinderbijslag als het vormen van een feitelijk gezin door samenwonen. Veranderingen in de burgerlijke staat of gezinssamenstelling worden ons automatisch doorgegeven door de administratieve diensten van uw gemeente.

Gevolgen voor de kinderbijslag

Een belangrijk aspect om te overwegen is dat samenwonen of een nieuw huwelijk kan leiden tot het vervallen van de sociale toeslag. Dit komt doordat de inkomsten van alle samenwonenden worden meegerekend. Brussels Family zal u een formulier versturen om te controleren of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van een toeslag.

Toeslag voor alleenstaande ouders

Indien men samenwoont of een feitelijk gezin vormt, vervalt het recht op de toeslag voor alleenstaande ouders met beperkte inkomsten. Er kan echter wel recht zijn op een sociale toeslag als het gezamenlijke jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen onder een bepaalde drempel ligt.

Bij Brussels Family begrijpen we dat de regelgeving rond kinderbijslag complex kan zijn, vooral wanneer er veranderingen zijn in de gezinssituatie. Ons doel is om u steeds heldere en accurate informatie te verstrekken, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Voor meer gedetailleerde informatie of persoonlijke begeleiding, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.

[xyz-ips snippet=”blijf-op-hoogte”]