Samenwonen | Trouwen

Ga je samenwonen? Proficiat!
Ga je trouwen? Ook proficiat!
Lees hier wat er voor jou verandert.

Woon je feitelijk samen?

Als je samen onder het zelfde dak leeft, woon je niet altijd feitelijk samen. Je woont pas feitelijk samen als je voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • Jullie zijn met minstens 2 personen ingeschreven op hetzelfde adres.
  • Jullie zijn geen bloed –of aanverwanten tot in de derde graad.
  • Jullie dragen elk financieel bij tot het huishouden.

Als er op basis van je gezinssamenstelling een vermoeden bestaat dat jullie samenwonen, kan je dat altijd weerleggen bij je gemeente met een geregistreerd huurcontract.

Heb je recht op kinderbijslag of toeslagen?

Trouwen, hertrouwen of samenwonen zijn belangrijke stappen in jouw leven en ze hebben ook gevolgen voor de kinderbijslag. BrusselsFamily krijgt alle nodige informatie via de kruispuntbank en onderzoekt jouw recht vanzelf. Je hoeft daar dus niets voor te doen.

Heb je al kinderen uit een vorige relatie? Dan tellen alle kinderen waarvoor jij en je partner kinderbijslag krijgen samen mee bij de berekening van het bedrag. Je krijgt dus een hoger bedrag voor jullie kinderen.

Voorbeeld: Jan (38) trouwt met Marjolein (38). Jan heeft 1 zoon, Pieter (12), en Marjolein heeft 1 dochter, Petra (11). Jan ontvangt de kinderbijslag voor Pieter. Marjolein ontvangt voor haar dochter Petra een hoger bedrag omdat ze getrouwd is met Jan en Petra jonger is dan Pieter.

Er zijn een aantal toeslagen die je alleen maar krijgt als alleenstaande ouder. Die kan je verliezen wanneer je gaat samenwonen of trouwen:

  • Als je een eenoudertoeslag kreeg, ontvang je die toeslag niet meer als je trouwt of samenwoont.
  • Als je kinderbijslag kreeg op basis van je overlevingspensioen, vervalt je recht op kinderbijslag wanneer je gaat samenwonen of trouwen. Wij onderzoeken dan wel meteen het recht op kinderbijslag door de situatie van jou en je partner.
  • Als je partner overleden is en je ontving verhoogde wezenbijslag, dan krijg je de gewone kinderbijslag wanneer je gaat samenwonen of trouwen.

De toeslag voor langdurig werklozen of gepensioneerden en de toeslag voor langdurig zieken of arbeidsongeschikten kunnen ook wegvallen wanneer je gaat samenwonen of trouwen. Je laat ons best iets weten als je gaat trouwen of samenwonen zodat we je recht op een toeslag opnieuw kunnen onderzoeken.

[xyz-ips snippet=”blijf-op-hoogte”]