Kindje op komst

Adoptiepremie

Je gezin wordt een stukje groter. Bij elke adoptie krijg je wat hulp in de vorm van een adoptiepremie.

Wanneer vraag je de adoptiepremie aan?

Je kan de adoptiepremie aanvragen van zodra je het verzoekschrift tot adoptie hebt ingediend bij de rechtbank, tot 3 jaar daarna.

Wie vraagt de adoptiepremie aan?

Wie de adoptiepremie aanvraagt, hangt af van jouw gezinssituatie:

  • Als je alleen een kind adopteert, vraag je zelf de adoptiepremie aan.
  • Als je getrouwd bent of samenwoont, dan vraagt de adoptievader de adoptiepremie aan. Kan de adoptievader de premie niet aanvragen? Geen probleem, dan vraagt de adoptiemoeder de premie aan. Als de twee adoptieouders hetzelfde geslacht hebben, vraagt de oudste de adoptiepremie aan. Kan de oudste van jullie twee de adoptiepremie niet aanvragen? Dan vraagt de andere adoptieouder de premie aan.

Hoe vraag je de adoptiepremie aan?

Je kan de adoptiepremie enkel aanvragen wanneer je een verzoekschrift tot adoptie hebt ingediend bij de rechtbank en als het kind bij de adoptieouder woont. Als dat het geval is, neem je de volgende stappen:

1. Stuur ons een kopie van het verzoekschrift tot adoptie dat je ingediend hebt bij de rechtbank. Voor adoptiekinderen uit het buitenland stuur je ook een kopie van de buitenlandse adoptieakte mee.

2. Meestal onderzoeken wij vanzelf jouw recht op een adoptiepremie. Een aanvraag voor adoptiepremie kan het onderzoek wel versnellen. Je kan ons hiervoor ook bellen of mailen.

Jouw recht op maandelijkse kinderbijslag wordt automatisch met jouw recht op een adoptiepremie onderzocht. Daar hoef je dus geen aparte aanvraag voor in te dienen.

Wie krijgt de adoptiepremie?

Als je alleen een kind adopteert, krijg jij de adoptiepremie.

Als je samen met je partner een kind adopteert, mag je zelf bepalen welke adoptieouder de premie krijgt. Als je daar geen beslissing overmaakt, gaat de premie bij ouders met een verschillend geslacht naar de vrouw en bij ouders met hetzelfde geslacht naar de oudste van de twee.

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

U krijgt een adoptiepremie van 1.214,51 euro voor het eerste geadopteerde kind en 552,05 euro voor elk volgend geadopteerd kind.

Elk gezin krijgt voor ieder kind maar één keer adoptiepremie of kraamgeld. Als één van de twee partners voor het kind al kraamgeld of adoptiepremie kreeg, dan krijgt de andere partner geen adoptiepremie meer als hij of zij dat kind later adopteert.