Aansluiten bij Brussels Family?

Dat is een fluitje van een cent.

Aansluitingsverzoek

Om als begunstigde (dit is de moeder of bij gebreke daarvan degene die het kind daadwerkelijk opvoedt, of in sommige gevallen het kind dat zelf kinderbijslag ontvangt) kinderbijslag en/of geboorte-/adoptietoeslag te ontvangen, moet je je eerst aansluiten bij Brussels Family.
je kan hierin handtekenen* Dit is een verplicht veld

Belangrijke informatie met betrekking tot je aansluiting bij Brussels Family kinderbijslagfonds.

Wettelijk ben je voor minimum 24 maanden aangesloten bij Brussels Family. Op de eerste dag na de 24ste maand van aansluiting, kun je je aansluiting wijzigen (artikel 26, § 2 van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit)   Brussels Family deelt je mee dat de beslissing om van aansluiting te veranderen ingaat op de eerste dag van het kwartaal na het kwartaal waarin de aanvraag is verzonden, tenzij die aanvraag is ingediend gedurende de laatste vijftien kalenderdagen van een kwartaal. In dat geval wordt de aanvraag pas van kracht vanaf de eerste dag van het tweede kwartaal na dat van de aanvraag (artikel 26, § 2, tweede lid van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit)   Brussels Family verbindt zich ertoe de aanvraag om aansluiting van een bijslagtrekkende niet te weigeren, behalve in de gevallen bepaald door de wet, en zich evenmin te verzetten tegen diens beslissing om van instelling te veranderen (artikel 4, eerste lid, 9° van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit)   In geen geval mag de aansluiting leiden tot andere voordelen dan die bepaald door de regelgeving (artikel 31 van het besluit van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit).