ziekte arbeidsongeschikt

Ziek | Arbeidsongeschikt

Ook als je ziek wordt, blijf je meestal gewoon kinderbijslag krijgen. Je hebt mogelijk ook recht op een sociale toeslag.

Kinderbijslag

Ook als je lange tijd ziek of arbeidsongeschikt bent, kan je kinderbijslag blijven ontvangen. Je recht op kinderbijslag hangt af van de uitkering die je krijgt maar ook zonder uitkering kan je recht behouden op kinderbijslag. Alle nodige informatie vind je hier.

Sociale toeslag

Als je al een tijdje ziek of arbeidsongeschikt bent, kan je mogelijk aanspraak maken op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag. Dat hangt af van jouw inkomen. Alles wat je moet weten over de sociale toeslag voor langdurig zieken of arbeidsongeschikten vind je hier.